Nieuwsberichten


OoststellingwerfsBelang behaalt overwinning bij gemeenteraadverkiezing 21 maart 2018 !  Van 6 naar 7 zetels!

De behaalde stemmen per kandidaat kunt u vinden in het volgende overzicht: Voorlopige uitslag 2018 kandidaatsniveau (1).pdf

 

Onze verkiezingkrant wordt 14 maart huis aan huis in Ooststellingwerf bezorgd. Online lezen kan ook: Verkiezingskrant Ooststellingwerf.pdf

 

Verkiezingen 21 maart 2018

OoststellingwerfsBelang heeft op 30 oktober 2017 haar verkiezingsprogramma 2018-2022 en de kandidatenlijst vastgesteld. Ook is de kandidaat lijsttrekker Jouke Jongsma met algemene stemmen tot lijsttrekker gekozen. 

 

Dag van de democratie 9 september

De gemeente Ooststellingwerf opent op zaterdag 9 september in het kader van de Dag van de Democratie haar deuren. Er is een gevarieerd programma om u kennis te laten maken met democratie en de lokale politiek.

 

Programma

10.30-12.00 uur: Lezing door Harry van der Molen

Als nieuw CDA Tweede Kamerlid ligt hij een tipje van de sluier op over het reilen en zeilen in Den Haag. Aan de hand van zijn eigen ervaringen zal hij ook ingaan op de verschillen tussen de landelijke en lokale politiek. Ook wil hij graag met het publiek in gesprek over het vertrouwen in de politiek.


12.00-16.00 uur: Op de koffie

Heeft u ook altijd al eens een gesprekje willen aanknopen met één van onze wethouders, raadsleden of de burgemeester? Kom dan naar het gemeentehuis voor een kopje koffie en een goed gesprek.

 

14.00-15.30 uur: Deep democracy

De gemeente van ons allemaal? Is dat wel zo? Of ervaart u een kloof met de politiek? Wordt u voldoende gehoord? Laat u zich voldoende horen? Wie doen er echt mee, en wie vallen er buiten? Hoe kan de gemeente meer van iedereen worden? We zoeken dertig inwoners die hierover op de Dag van de Democratie samen met burgemeester, wethouders en raadsleden mee willen praten. Let op: voor dit onderdeel kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar communicatie@ooststellingwerf.nl.


10.00-14.00 uur: Knutselen voor kinderen

Heb jij altijd al net zo’n mooie ambtsketen als de burgemeester willen hebben? Of wil je graag vertellen wat jij belangrijk vindt? Dat kan op 9 september. Kom je eigen ambtsketen knutselen of maak je eigen verkiezingsposter. Vanaf 13.30 uur komt de burgemeester langs om alle knutselwerken te bewonderen en om op  de foto te gaan.


10.00-15.30 uur: Ideeënboom

In de ideeënboom kunt u tips, suggesties en complimenten voor de gemeente

ophangen.

 

Kijk voor meer informatie over deze dag op www.ooststellingwerf.nl/dagvandedemocratie

 

13 maart 2017 staat de leden voorjaarsvergadering gepland. Lokatie dorpshuis Langedijke, aanvang 20:00 uur

Niet allen verenigingsbeslommeringen maar vooral ook de route naar de verkiezingen in maart 2018 zullen ter tafel komen.Wat gaat er goed? Wat kan beter en  waar moeten we keihard mee aan de slag, dat zijn zaken die we gaan bespreken. Hebt U opmerkingen, vindt U dat er zaken opgepakt moeten worden, of wil U ons steunen ? Laat het ons weten: info@ooststellingwerfsbelang.nu

 

23 maart 2016 Met ingang van maart 2016 zullen de nieuwsbrieven van OoststellingwerfsBelang op de site worden geplaatst.

U kunt ze vinden onder het tabbld Publicaties.

26 januari 2016 OoststellingwerfsBelang maakt duidelijke keuze voor zelfstandige gemeente Ooststellingwerf

Daar waar de PvdA, D66 en Groen Links alles uit de kast halen om Ooststellingwerf zo snel mogelijk te laten fuseren met andere gemeenten, willen wij een volledige zelfstandigheid van onze gemeente behouden. Samenwerking zoals nu met Opsterland en Weststellingwerf dient te worden voortgezet en vervolmaakt, maar ieder met een eigen beleid en behoud van eigen identiteit. We zijn een financieel gezonde gemeente, die goed bereikbaar is voor- en luistert naar  onze inwoners  en ondernemers. Dit is een groot goed en zullen we als lokale partij zo lang als mogelijk blijven verdedigen. Ook Stellingwerf Plus en Christen Unie hebben dezelfde koers. CDA en VVD willen op termijn een heroverweging, maar zijn vooralsnog voor voortzetting van de huidige vorm van samenwerking.  De fusieplannen van de landelijke partijen worden natuurlijk mede gevoed door het op deze wijze kunnen uitschakelen van de voor hen zo lastige- en stemmen kostende lokale partijen.  Wij gaan niet voor eigen gewin, maar voor het belang van Ooststellingwerf, zijn inwoners en ondernemers !

27 oktober 2015 Installatie van Erwin Sinnige als raadopvolger OoststellingwerfsBelang

Erwin Sinnige neemt de functie van raadsopvolger over van Petra van Rozen. Petra kiest er voor om zich meer te richten op haar zorgboerderij en afstand te doen van haar functie als raadsopvolger. De combinatie valt haar zwaar en ze wil alle mogelijke veronderstellingen van belangenverstrengeling voorkomen. Petra blijft als adviseur binnen de fractie en de partij betrokken.    

 

 17 februari 2015 wisseling van de wacht bij de VVD

In de raadsvergadering van 17 februari 2015 heeft wethouder Jan Henk Veenhouwer afscheid genomen. Als vervanger is Sietse Derks als wethouder geinstaleerd. Hans Welles is vervolgens als raadslid beedigd. Rineke Valk heeft het fractievoorzitterschap van Sietse Derks overgenomen. We wensen Jan Henk veel succes toe met het leiding geven aan zijn autobedrijf Siton. Sietse, Hans en Rineke wensen we veel succes in hun nieuwe functies. 

 

10 februari 2015 een geslaagde thema avond bouwen in de raadzaal van het gemeentehuis

Aan de hand van een presentatie door projectleider Werner Brouwer, projectleider project Zuidlanden te Leeuwarden werden de aanwezige raadsleden, bouwondernemers, vertegenwoordigers CCO en plaatselijke belangen, meegenomen in de wijze waarop er in de gemeente Leeuwarden momenteel een wijk wordt gebouwd. Kleinschalige uitgifte van percelen waarbij er in samenwerking met  projectleider, gemeente en ondernemers op een zeer innovatieve wijze wordt geprobeerd om bouwen, kopen en zelfs verhuren mogelijk te maken , onder andere door de risico's te delen en elkaar uit te dagen tot resultaat. Wellicht dat dit model onze gemeente in de toekomst kan helpen om de woningbouw vlot te trekken. 

 

Wethouder Sierd de Boer slaat eerste paal voor de bouw van starterswoningen aan de Anne Vondelingstraat te Appelscha. 

Een impuls voor de starters in onze gemeente. Fijn dat er weer een kentering lijkt te komen in de stagnerende woningbouw. Laten we hopen dat dit de aanloop is naar een herstel van de economie en een opmaat voor de bouw van woningen op meerdere plaatsen in onze gemeente. OoststellingwerfsBelang doet zijn best om een steentje bij te dragen !

Sierd 1e paal Appelscha.jpg

 

 

Dorpshuis Haule na een grondige renovatie heropend. Wat een prachtig resultaat. 

Haule laat zien hoe we als dorpen, ondanks alle berichten over  krimp, economische malaise etc toch samen de leefbaarheid op het platteland weten te behouden. Inzet van vele vrijwilligers en bijdragen van gemeente en diverse fondsen zorgen voor weer een stukje promotie van wonen op het platteland. Gefeliciteerd allemaal!

heropening dorpshuis Haule.png

 

 

OoststellingwerfsBelang wethouder Sierd de Boer verricht samen met de kinderen van Langedijke en gedeputeerd Sietske Poepjes officiele start aanleg glasvezel in Langedijke

Glasvezel Langedijke1.png

22 december 2014 zullen de inwoners van Langedijk snel internet kunnen gebruiken. Nu de rest van onze gemeente. We gaan ons er sterk voor maken!

 Thema avond analyse sportaccommodaties

Op 22 oktober werd door bureau Drijver en Partners een analyse gepresenteerd betreffende de sportvoorzieningen in onze gemeente. De analyse liet een plaatje zien waarbij gebruik werd gemaakt van een aantal te beoordelen opties:  behoud wat er is;  nieuwbouw; samenvoegen; vervanging; afstoten en combinaties van deze opties. Een hoop informatie, waarbij nog geen beslissing is genomen welke richting we op gaan. De komende tijd zal verdere uitwerking plaatsvinden, waarna er de nodige discussies en overwegingen plaats moeten vinden alvorens we kunnen kiezen hoe we de komende jaren alles gaan inrichten. In elk doel kan dus nog geschoten worden en ieder zwembad heeft nog water !

 

Rudy Olijve wint Jonge Ondernemersprijs

Onze ondernemer Rudy Olijve heeft met zijn bedrijf Olijve Metaal de Jonge Ondernemersprijs gewonnen. Olijve heeft aangetoond ook in neergaande economische tijden een groeiend bedrijf op te kunnen bouwen.
De jury beschrijft onder andere : "Met lef en een groot hart voor mensen". Een topprestatie waar we als OoststellingwerfsBelang trots op zijn. We willen Rudy Olijve dan ook van harte feliciteren met het binnenhalen van de prijs en wensen hem nog veel succes met zijn onderneming.

 

PvdA stelt in pers bestuurlijke openheid coalitie aan de kaak, de pot verwijt de……….

Dit geldt zeker voor de PvdA. In 2006 stapte OoststellingwerfsBelang  uit de coalitieonderhandelingen omdat onder leiding van de PvdA de gesprekken achter gesloten deuren plaatsvonden. Eén van de belangrijkste verkiezingsonderwerpen en standpunten van OoststellingwerfsBelang was- en is openbaarheid van bestuur. Geen politiek achter gesloten deuren, tenzij de belangen van de  gemeente, groepen of personen geschaad kunnen worden. OoststellingwerfsBelang zette zichzelf hiermee buiten het politieke spel, 4 leerzame jaren in de oppositie volgden. In 2010 maken de inwoners van Ooststellingwerf bij de verkiezingen nogmaals duidelijk dat ze OoststellingwerfsBelang aan het roer willen zien.

OoststellingwerfsBelang  krijgt zodanig veel stemmen dat zij als grootste partij uit de verkiezingen komen.

Volgens goed gebruik kunnen hierdoor de onderhandelingen onder leiding van OoststellingwerfsBelang worden gevoerd. 

Het uiteindelijk gesloten coalitieakkoord tussen  OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD maakte een einde aan een bijna sinds mensenheugenis aanwezige collegevorm met daarin de PvdA in Ooststellingwerf.

De PvdA buiten uit het centrum van de macht, dat was even slikken!

Politiek gezien echter een zegen, immers vanaf de vorming van de coalitie  OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD werd de politiek in Ooststellingwerf echt openbaar, er kwamen inspraakavonden, meedenksessies, de wethouders en ambtenaren gaan de gemeente in, plaatselijke belangen worden betrokken bij het gemeentelijk beleid, raadsleden zijn aanspreekbaar, de inwoners worden- en voelen zich gehoord.  

Dat deze ommezwaai in het bestuurlijk apparaat door de inwoners wordt gewaardeerd, kun je afleiden uit de verkiezingen afgelopen voorjaar. Ondanks de nodige economische tegenslagen en het nemen van moeilijke beslissingen met vaak nadelige  financiële gevolgen voor de inwoners, krijgen we weer volop stemmen en dus het vertrouwen van de kiezers.

Bij het maken van beleid en dat is wat de gemeenteraad en B&W doen, kun je er niet omheen dat je over alle informatie die je hebt onderling af en toe een brainstorm avond moet hebben. Om deze binnen de gemeenteraad zo open mogelijk te bespreken (waar ook over personen en financiën gesproken wordt) is het voor beeld- en meningsvorming goed om dit in beslotenheid te doen. Immers als gemeenteraad kun je alleen beslissingen nemen als je volledig geïnformeerd bent. 

Dat de PvdA bij deze avonden niet aanwezig wil zijn is jammer voor de kiezers die op hun partij gestemd hebben. De PvdA neemt op deze manier besluiten zonder van alle ins- en outs op de hoogte te zijn, het zal je stem maar zijn die op deze wijze gebruikt wordt.

Of hun kiezers dit besluit waarderen weten we over 4 jaar, het lijkt er meer op dat de PvdA nu op een statement uit is en de inhoud niet meer belangrijk vind.

OoststellingwerfsBelang vraagt zich overigens af of de 2 raadsopvolgers van de PvdA deze werkwijze ook gaan volgen, wellicht komen deze wel bij de besloten vergaderingen? Er wordt immers alleen gesproken over de vierkoppige fractie. Zegt dit iets over de verhoudingen en werkwijze binnen de PvdA?

We zullen het zien, laten we hopen dat de PvdA op termijn kiest voor de belangen van de inwoners, waaronder ook hun kiezers, door constructief deel te nemen aan de besluitvorming over de vele belangrijke onderwerpen die de komende 4 jaren op de agenda staan.

Niet voor niets heet het coalitieprogramma: “Samen voortbouwen”, hier is ook een inhoudelijk goede inbreng van de PvdA meer dan welkom!

 

Aftrap IKC Oosterwolde Noord
Vanavond, 26 mei, hebben een aantal raadsleden een voorlichting met betrekking tot de vorming van een IKC (Integraal Kind Centrum) bezocht in het Stellingwerf College te Oosterwolde.

We kregen uitleg over hoe het proces tot nu toe is verlopen en wat ouders en kinderen de komende tijd kunnen verwachten.
In 2006 is reeds de eerste aanzet om nieuwbouw op de locatie "tussen de singels" te realiseren gestart, dit bleek niet haalbaar. Vervolgens is de optie renovatie "tussen de singels" onderzocht, ook dit bleek niet haalbaar omdat meerdere scholen in Oosterwolde Noord aan groot onderhoud toe waren.
6 jaar na het eerste raadsbesluit over onderzoek naar nieuwbouw "tussen de singels" kwam het idee voor het ikc op locatie "tussen de singels" ter tafel. Afgelopen voorjaar heeft de gemeenteraad besloten tot de oprichting van een IKC op de huidige locatie van OBS Oostenburg en de budgetten hiervoor vrijgemaakt.

Een geweldig mooi initiatief tussen Comperio en gemeente Ooststellingwerf.
Kinderopvang Voor dag en dou, peuterspeelzaal, OBS Oostenburg en OBS Tussen de Singels gaan hierin samenwerken.
Ook ouders worden betrokken bij de fusie d.m.v. Koffieochtenden
We kregen een mooie situatieschets over het nieuwe gebouw. Tijdens de verbouwing zullen de kinderen van de Oostenburg school en kinderopvang Voor dag en dou tijdelijk ondergebracht worden op een andere locatie. Er wordt in de nabije omgeving naarstig gezocht naar passende ruimte, voor de zomervakantie is hier zo goed als zeker duidelijkheid over.
Ook de verkeerssituatie wordt meegenomen in de ontwikkelplannen.
De verwachting is dat vanaf de start van de bouw het ongeveer 1 jaar gaat duren tot dat het IKC in gebruik kan worden genomen.

Een initiatief dat naar onze verwachting een belangrijke bijdrage zal gaan leveren aan het onderwijs van de toekomst.

 

Raadsleden aanwezig bij opening blotevoetenpad Staatsbosbeheer te Appelscha

Vandaag was de opening van het blotevoetenpad bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer te Terwischa in Appelscha, een gezellige drukte bij stralend mooi weer wat wil je nog meer.
Nadat de burgemeester en de burgervrouw het pad geopend hadden en dus voorop liepen ,  

Oostermanblotevoeten.png


hebben ook Jenny en Wolter in het kader van hoor/ wederhoor en zelf ervaren, deze belevenis aan den lijve en op blote voeten ervaren. Natuurlijk wel de hele route en niet zo als onze burgemeester...... maar goed verschil mag er zijn. 

paaltjeslopen.png

Wat een belevenis, over stenen, boomstammen, door een sloot, over dennenappels en door drassige grond was het heerlijk lopen.

Natuurlijk is het altijd mooi en fijn lopen in onze gemeente, dit is weer een mooie extra belevenis er bij. Na de wandeling nog even doorgefietst naar Appelscha waar het ook een gezellige drukte was op de vernieuwde Boerenstreek, waar donderdag in aanwezigheid van veel OoststellingwerfsBelang vertegenwoordigers de opening is verricht. Ook hier gezellig druk, allemaal mensen genietend van hetgeen Ooststellingwerf ons biedt, met andere woorden: Wat een heerlijke zondag in eigen gemeente.

 

Coalitievorming: De uitkomst

De onderhandelaars hebben een akkoord bereikt, de partijen hebben het inmiddels ondertekend en de wethouderzetels zijn verdeeld. We gaan door op de ingeslagen weg onder de titel "Samen voortbouwen" 

Het coalitieakkoord kunt u hier downloaden: Coalitieakkoord 2014 - 2018.pdf

 

Coalitievorming: Het vervolg

OoststellingwerfsBelang neemt de aanbevelingen in het rapport van informateur Jan Hamstra over. Dit betekent dat op uitnodiging van onze onderhandelaars Sierd de Boer en Henk Dongstra de onderhandelaars van CDA en VVD worden uitgenodigd om te onderzoeken of een coalitieakkoord als vervolg op het programma van de afgelopen 4 jaren kan worden bereikt.

De mogelijkheid van toetreden tot- of gedoogsteun bieden aan de te vormen coalitie door andere partijen kan deel uit maken van het onderzoek.

 

 

Informatieronde door informateur Jan Hamstra afgerond, onderstaand de tekst van het door hem opgestelde rapport. Het rapport is tijdens een openbare vergadering op 8 april 2014 aangeboden aan de vertegenwoordigers van de politieke partijen.

 

Geachte heer De Boer,

Op 25 maart jl. heeft u mij gevraagd te fungeren als informateur/verkenner. U heeft mij gevraagd om de meningen en opvattingen van elke afzonderlijke fractie binnen de gemeenteraad van Ooststellingwerf te inventariseren en daaruit conclusies te trekken die richting kunnen geven aan de vorming van een nieuw college.

Ik heb invulling gegeven aan deze opdracht door met elke fractie afzonderlijk een gesprek te voeren. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden op maandag 31 maart en dinsdag 1 april 2014. In voorbereiding op de gesprekken heb ik elke fractie gevraagd om een vragenlijst schriftelijk te beantwoorden en deze voorafgaand aan de gesprekken aan mij te doen toekomen. Deze antwoorden vormden de basis van de gesprekken. Tevens heb ik mij in mijn voorbereiding op de gesprekken verdiept in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende fracties. Met elk van de fracties heb ik een gesprek gevoerd. De gesprekken vonden plaats met twee vertegenwoordigers per fractie en duurden ongeveer drie kwartier. De gesprekken vonden in beslotenheid plaats en hadden een vertrouwelijk karakter. Op deze manier konden de vertegenwoordigers van elke fractie vrijuit spreken over de door hen beleefde wenselijkheden, voorwaarden, inhoudelijke aandachtspunten en pijnpunten. Zo kon ik mij informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor vorming van een nieuw college voor de periode 2014-2018. De gesprekken zijn in een zeer plezierige en openhartige sfeer verlopen.

 

De volgende vragen zijn in het gesprek met elke fractie aan de orde geweest:

 1. Hoe duidt u/ verklaart u de uitslag van de verkiezingen?
 2. Wat zijn uw inhoudelijke speerpunten voor de komende raadsperiode?
 3. Wat waren de pijnpunten in de voorgaande raadsperiode volgens u en/of welke inhoudelijke zaken zijn blijven liggen, of hebben volgens u onvoldoende aandacht gekregen?
 4. Aan welke oplossingen denkt u betreffende de pijnpunten?
 5. Voortzetting van het huidige financieel en economische beleid is de inzet van Ooststellingwerfs Belang, hoe verhoudt dit zich tot een met uw partij te vormen coalitie?
 6. De voorgenomen decentralisaties zullen als een rode draad door de komende raadsperiode lopen. Hoe denkt u hier samen met andere coalitiepartners uitvoering aan te gaan geven?
 7. Staat U in hoofdlijnen achter het huidig ingezette beleid? Zo nee, wat zal er binnen deze koers  moeten veranderen?
 8. Wat zou volgens u het belangrijkste item zijn in een te vormen coalitie met Ooststellingwerfs Belang, passend binnen de gezamenlijke partijprogramma's/speerpunten?
 9. Indien in de komende raadsperiode de bijdragen voor onze gemeente vanuit het Rijk verder dalen, met welke bezuinigen denkt u die in een coalitie, zodanig op te kunnen vangen dat de burger hier niets dan wel zo weinig mogelijk van gaat merken?
 10. Waar zou u wel op willen bezuinigen?
 11. Waar zou beslist niet op willen bezuinigen?

Bevindingen

Duiding van de verkiezingsuitslag

De huidige coalitiepartners OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD zien in de verkiezingsuitslag steun van de kiezer voor het in 2010-2014 gevoerde beleid. Zij zijn van mening dat de huidige coalitie dient te worden voortgezet. Ook D66 en Stellingwerf Plus zien de verkiezingsuitslag als een signaal dat de kiezer tevreden is met het bestaande beleid.

De PvdA en GroenLinks zijn van mening dat de kiezer van Ooststellingwerf een coalitie verlangt van een lokale, midden en linkse signatuur. De drie grootste partijen Ooststellingwerfs Belang, PvdA en CDA zijn in hun optiek de eerst aangewezen fracties om een coalitie te vormen.

De ChristenUnie is van mening dat de winst van de ChristenUnie in de gemeenteraadsverkiezing in Ooststellingwerf er op duidt dat de kiezer behoefte heeft aan duidelijkheid en herkenbaarheid. De ChristenUnie is van mening dat er een zo breed mogelijke coalitie dient te worden gevormd, waarin zo veel mogelijk partijen, bij voorkeur raadsbreed, deel van uitmaken.

Stellingwerf Plus geeft aan een coalitie van PvdA, CDA, GroenLinks met gedoogsteun van twee partijen die elk één zetel hebben, als ideale coalitie te zien.

Mogelijke coalities

De huidige coalitiepartners hebben aangegeven voorkeur te hebben voor voortzetting van de bestaande coalitie van OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD. Zij hebben ook aangegeven dat er in de afgelopen periode sprake is geweest van een goede samenwerking. Ik constateer dat de door deze fracties geformuleerde speerpunten en aandachtspunten voor de komende raadsperiode op een aantal punten van elkaar verschillen. De partijen hebben echter zelf in de gesprekken aangegeven dat zij geen onoverkomelijke barrières of breekpunten verwachten in een mogelijke onderhandeling. Deze fracties hebben allen aangegeven een college met drie wethouders na te willen streven met drie fulltime wethouders, afkomstig van elk van deze drie partijen. Zij willen deze coalitie vormen op basis van betrouwbaarheid en vertrouwen. Deze coalitie zou in de raad kunnen rekenen op een meerderheid van 12 zetels, met 9 zetels voor oppositiepartijen. Deze drie fracties beoordelen dit als een werkbare situatie met een aanvaardbaar risico. Een mogelijkheid die ik als informateur heb onderzocht is de mate waarin overige partijen bereid zijn om gedoogsteun te bieden aan een college waarin zij niet in de gelegenheid worden gesteld zelf een wethouder te leveren. De fracties GroenLinks, CU en Stellingwerf Plus wijzen deze mogelijkheid, zo dit al van hen zou worden gevraagd, niet op voorhand af. Daarbij teken ik aan dat een coalitie op basis van OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD bij geen van bovenstaande fracties de voorkeursvariant is. In hoeverre zij daadwerkelijk bereid zouden zijn gedoogsteun te verlenen aan een coalitie zou, indien gewenst, dan ook nader moeten worden onderzocht.

Aanbeveling

Mijn aanbeveling aan de grootste fractie, OoststellingwerfsBelang, is dan ook om allereerst te proberen een coalitie te vormen met het CDA en de VVD. Indien gewenst kan worden onderzocht in hoeverre andere partijen bereid zouden zijn gedoogsteun te bieden. Mocht dit niet tot een succesvol resultaat leiden, zou u kunnen overwegen om een coalitie te vormen met de PvdA en het CDA. 

Ik ben voornemens bovenstaande aanbevelingen toe te lichten in een openbare bijeenkomst, te houden op dinsdagavond 8 april aanstaande vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis van Oosterwolde.

Ik wens u in de komende onderhandelingen veel succes toe en wil u en de andere fracties van harte dankzeggen voor het in mij gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

Jan Hamstra

Informateur

 

 

Een week na de verkiezingen : Wat staat ons te doen? 

De verkiezingen zijn geweest en OoststellingwerfsBelang is er goed uitgekomen. Ja, na de verkiezingen in 2010 hadden we 7 zetels en nu 6 dat lijkt een verlies maar we denken er toch wat anders over. Van de 7 zetels in 2010 zijn we in 2012 een tweetal zetels verloren na onenigheid in de fractie.  We bleven met 5 zetels over in de gemeenteraad. De coalitie met daarin OoststellingwerfsBelang heeft de ingezette koers echter weten vast  te houden en de raadsperiode tot een goed einde gebracht. Dat we nu weer 6 zetels in de gemeenteraad hebben is voor ons een teken van vertrouwen van de kiezer. Dit vertrouwen in ons willen we ook de komende 4 jaren weer proberen waar te maken. U mag het zelf invullen:  Hebben we verloren of gewonnen!

Ongelooflijk blij zijn we natuurlijk wel met deze uitslag, dank voor uw stem.
De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie zijn begonnen. Dhr. Jan Hamstra heeft de taak van informateur voor ons op zich genomen en gaat nu met alle andere politieke partijen in gesprek over hun wensen.
De spanning van de verkiezingen zijn voorbij maar ook het vervolg blijft spannend. We hopen dat er snel een nieuwe coalitie kan worden geformeerd zodat we weer verder kunnen met de lokale politiek. Er komen zoveel veranderingen in de zorg op ons af dat er geen kostbare tijd verloren mag gaan. Ook de ontwikkelingen in Appelscha, de N381, de sportaccomodaties en het centrum plan zijn niet gebaat bij stilstand in de politieke arena. Wij zijn er klaar voor en gaan proberen ons beste beentje voor te zetten. 

 

OoststellingwerfsBelang doet meer dan campagne voeren

Tussen alle campagne akties door heeft OoststellingwerfsBelang ook tijd vrijgemaakt om op uitnodiging van de Christen Unie afdeling Oosstellingwerf een bezoek te brengen aan zorgboerderij ”De Flint” , waar na een presentatie over de zorgboerderij en de bijbehordende specifieke problemen en uitdagingen met 2e kamerlid Joel Voordewind gediscussieerd werd  over de op de gemeente af komende (jeugd)zorgtaken. In 2015 worden deze taken door het rijk overgedragen aan de gemeentes. Veel stof tot nadenken.
strepen op de weg.png

 

Na deze bijeenkomst liet de leden van ChristUnie afdeling Ooststellingwerf ons weten dat ze die ochtend op de Zwetteweg in Haule strepen hadden getrokken om zo hun standpunt over belijning op de weg kenbaar te maken.
Nou OoststellingwerfBelang steunt deze strepen aktie van harte !!  Strepen op de weg geeft een beter wegbeeld, zeker met mist en regen. Dit geeft de weggebruikers een veiliger gevoel en goed zicht bevorderd de veiligheid !

 

Woningbouw mogelijk maken in alle dorpen, daar staan we voor! Vandaag is de aftrap gegeven voor nieuwbouw in Langedijke.

start woonplan Langedijke.jpg

Een lang gekoesterde wens van de inwoners van Langedijke en 1 van de speerpunten van OoststellingwerfsBelang is vandaag gerealiseerd: Er kan weer gebouwd worden in Langedijke, de bouwstraten en leidingen worden aangelegd ! "Voor Mekaar"