Bestuur

Het partijbestuur van OoststellingwerfsBelang bestaat uit:

Folkert Foppes              - voorzitter, Oosterwolde

Ria Boomsma               - secretaris en ledenadministratie, Appelscha

Vacant                         - vice-voorzitter,

Henk Oosterhof            - penningmeester Oosterwolde

 

De fractie van OoststellingwerfsBelang bestaat uit:

Henk Dongstra              - fractielid, Oosterwolde

Jenne Hummel              - fractielid, Haulerwijk

Arènda Broersma           - fractielid Oosterwolde

Niels van den Berg         - fractielid, Oosterwolde

Edwin Meijerhof             - fractielid Oosterwolde

Wethouder in het college namens OoststellingwerfsBelang:

Jouke Jongsma                – wethouder, Donkerbroek

Esther Verhagen              -  wethouder, Makkinga

Schaduw fractieleden:

Ria de Groot                     – raadsopvolger Appelscha

Harm Betten                     – raadsopvolger, Oosterwolde

 

Contactadressen:

Mailadres Algemeen: info@ooststellingwerfsbelang.nu

 

Voor het bestuur: Folkert Foppes 

Tel 06 36092757

Bestuurssecretariaat:  Grote Leijen 51 8426JE Appelscha

Voor de fractie